Luật sư Nguyễn Hoàn Thành: Thiếu cơ sở pháp lý để thu phí tác quyền bài hát đối với phòng khách sạn sử dụng tivi

Phí sử dụng tác phẩm âm nhạc: Tính theo số phòng, số chỗ ngồi và diện tích kinh doanh Trung tâm

Xem Chi Tiết