“Nắm chặt tay tôi vào ông nhé, kiếp sau tôi vẫn sẽ hầu hạ ông” – Ông bà ta vẫn yêu nhau mãnh liệt dù chẳng giàu có, sao chúng ta lại không thể?

Ấy thế mà, ông bà tôi, những người đã gần đất hơn trời ấy lại cho tôi một niềm tin

Xem Chi Tiết