Imunoglukan đồng hành cùng HLHPN tư vấn kiến thức “Hạn chế sử dụng kháng sinh – Tăng cường miễn dịch cho học sinh mầm non”

Với mục đích nâng cao hiểu biết để cải thiện tình trạng lạm dụng kháng sinh tại Việt Nam, từ

Xem Chi Tiết