24 giờ: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở đầu tiên trong năm 2017 với chủ đề “Ngăn ngừa xung đột và giữ vững hòa bình”

* Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở đầu tiên trong năm 2017 với

Xem Chi Tiết